beurs

22/09/2017

SCHRAUWEN - Technisch Forum

Schrauwen organiseert op 19 & 20 oktober 2017 : Technisch Forum
Beurs en infosessies voor installateurs & bouwpromotoren.
De thema's gedurende dit forum zijn hernieuwbare energie, beter renoveren, duurzame oplossingen & water.
Ook DAB is hier als partner bij aanwezig op de nieuwe locatie van Schrauwen - Atelaan 34B - Herentals.