Van kracht vanaf 1 September 2020.

Quick navigation

 • Inleiding en gegevenbeheerders
 • Persoonsgegevens verzameld door DAB - wat, hoe en waarom
 • Websitebezoekers
 • Marketingontvangers
 • Klanten
 • Gebruikers van het digitale aanbod van DAB
 • Leveranciers
 • Wettelijke grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens door DAB
 • Hoe we uw persoonsgegevens delen en doorgeven
 • Profilering en geautomatiseerde besluitvorming
 • Bewaren van persoonsgegevens
 • Uw rechten
 • Gegevensbeschermingsfunctionarissen en contactgegevens
 • Wijzigingen in het privacybeleid

Inleiding en gegevensbeheerders

Bij DAB waarderen we uw privacy en nemen we de bescherming van gegevens serieus. We verbinden ons aan het naleven van de Algemene verordening gegevensbescherming ("AVG", Verordening (EU) 2016/679) en van andere toepasselijke wetten voor gegevensbescherming in de landen waar we actief zijn. Dit privacybeleid beschrijft welke persoonsgegevens we van u verzamelen, hoe we die verzamelen, waarom we die verzamelen, hoe we die mogen gebruiken en delen, en wat uw rechten als datasubject zijn.

Om het u gemakkelijk te maken om ons beleid te lezen en te begrijpen, hebben we aparte koppen gemaakt voor de typische interacties die u met DAB kunt hebben. U kunt in meer dan één categorie vallen, bijv. als u zowel klant als ontvanger van marketingmateriaal bent, in welk geval de beschrijving in elke categorie op u van toepassing is.

Dit privacybeleid bestrijkt geen persoonsgegevens met betrekking tot medewerkers van DAB, sollicitanten die ons wervingsportaal gebruiken, of andere contexten die onderworpen zijn aan aparte privacybeleidsregels.

In de meeste gevallen is DAB Pumps Spa, via Marco Polo 14, 35035 Mestrino, Italy, de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als uw persoonsgegevens worden verzameld of verwerkt in uw rol van klant of marketingontvanger, dan is uw lokale DAB-verkoopbedrijf samen met DAB Pumps SpA de gezamenlijke verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens. Voor informatie over de gegevensbeheerder(s) van cookies/pixels op onze websites verwijzen we naar ons cookiebeleid.

Onze contactgegevens staan aan het einde van dit privacybeleid.

Uw persoonsgegevens kunnen ook onderworpen zijn aan lokale wetten voor gegevensbescherming. We besteden veel aandacht aan de naleving van de lokale eisen, en het is mogelijk dat er lokaal aanvullend beleid van toepassing is, in welk geval dit beleid beschikbaar is op onze website.

Persoonsgegevens verzameld door DAB - wat, hoe en waarom

Websitebezoekers

Als u onze websites bezoekt, verzamelen wij persoonsgegevens van u. 

De verzamelde persoonsgegevens omvatten onder andere:

Details over hoe u op onze websites bent gekomen, bijvoorbeeld als u op een banner heeft geklikt of vanuit een social media-platform bent aangekomen.

Locatiedetails, zoals uw huidige locatie, land, lokale websitevoorkeuren (bijv. dabpumps.com, dabpumps.de of vergelijkbaar) etc.

Gebruiks- en interactie-informatie, zoals uw IP-adres (hashed), details over uw interacties met onze websites (inclusief zoeken van producten, paginabezoeken, tijd besteed aan pagina's, uitgevoerde kliks, schriftelijke invoer etc.), prestatie- en diagnostische gegevens en statistieken, het besturingssysteem van uw apparaat en andere specificaties etc.

Klantenservicegerelateerde informatie, zoals gegevens die zijn ingevoerd in self-service of contactformulieren, logboeken van chatsessies met onze medewerkers van de klantenservice etc.

Enquête- en klanttevredenheidsgegevens, zoals antwoorden op enquêtes, feedback aan DAB of DAB-medewerkers etc.

Voor websitebezoekers verzamelen we persoonsgegevens door middel van interacties met de websites, bijvoorbeeld door het gebruik van cookies of pixels (zie ons cookiebeleid voor meer details). Tot slot kunnen we persoonsgegevens verzamelen of ontvangen van derden, zoals sociale-mediaplatforms, websites en zakelijke partners van DAB, of van openbaar beschikbare bronnen.

We gebruiken persoonsgegevens om onze diensten te verbeteren en om meer te weten te komen over het gedrag van onze bezoekers. We doen dit door middel van analyses en statistieken op basis van de gegevens die we verzamelen. Verder gebruiken we uw persoonsgegevens voor interne doeleinden bij DAB. De belangrijkste doeleinden zijn onder andere:

Verbetering en ontwikkeling van het aanbod van DAB, inclusief voor statistische doeleinden, en analyses van gebruikerseisen;

succesmanagement van klanten, d.w.z. monitoring, analyse, beheer en ondersteuning van de volledige levenscyclus van klantrelaties;

optimalisatie van onze marketingdiensten op basis van kennis van gebruikersgedrag en gebruik;

training van DAB-medewerkers, bijv. in klantenondersteuning, IT-ontwikkeling of verkoop;

optimalisatie en ontwikkeling van ondersteunende diensten;

bugfixing en technisch onderhoud;

naleving van de wettelijke verplichtingen van DAB; en

het oplossen van geschillen, het afdwingen van contractuele overeenkomsten en het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

Om het bovenstaande te doen, combineren en verrijken we de gegevens die we hebben verzameld of ontvangen, en maken we gebruik van profilering en geautomatiseerde besluitvorming. Zie "Profilering en geautomatiseerde besluitvorming" hieronder. Dit houdt bijvoorbeeld in dat uw productzoekopdrachten of het gebruik van bepaalde functies kunnen worden gecombineerd met gegevens van onze marketingsystemen (als u een marketingontvanger bent, zie "Marketingontvangers") of met gegevens over uw DAB-account (als u een geregistreerde gebruiker bent, zie "Gebruikers van het digitale aanbod van DAB"), waardoor we de inhoud voor u kunnen personaliseren, of dat de gegevens worden verrijkt met gegevens van derden of AI/machine learning.

Marketingontvangers

Wanneer u een marketingontvanger bent, verzamelen we persoonsgegevens die we gebruiken om u op maat gesneden nieuws, informatie, evenementen en aanbiedingen te bieden en zo uw DAB-ervaring te verbeteren.

De verzamelde persoonsgegevens omvatten onder andere:

Persoonlijke details, zoals uw naam en achternaam, handtekening, taalvoorkeuren etc.

Contactgegevens, zoals uw (werk)adres, land van verblijf/geografische regio, telefoonnummer, e-mailadres etc.

Werkgerelateerde informatie, zoals uw bedrijfstak, functie, werkgever, relatie met andere partijen (bijv. distributeurs of installateurs), interessegebieden etc.

Informatie over interacties met u, zoals uw toestemming voor het ontvangen van marketingmateriaal, de effectiviteit van marketinginspanningen (zoals uw klikken, openen, kanalen etc.), marketingvoorkeuren, zoeken van producten, interesses in producten, informatie over verkoopbezoeken, evenement of beursdeelname etc.

Details over deelname aan loyaliteits/beloningsprogramma's en wedstrijden, zoals details over het aantal verzamelde punten en hoe, de besteding van de punten, beloningen en gewonnen prijzen, het aantal loten of tickets bij loterijen, antwoorden op quizvragen, deelname aan wedstrijden etc.

Activiteit op relevante platforms van derden, zoals sociale-media-activiteiten (in overeenstemming met uw toestemming/instellingen op dergelijke sociale media) en platforms van onze zakelijke partners. 

Enquête- en klanttevredenheidsgegevens, zoals antwoorden op enquêtes (tenzij anoniem), feedback aan DAB of DAB-medewerkers etc.

We gebruiken uw persoonsgegevens om u te voorzien van direct-marketingmateriaal, en we gebruiken uw persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat het marketingmateriaal wordt aangepast aan uw interesses en specifieke omstandigheden, zoals hierboven nader uiteengezet. Als belangrijkste regel verzamelen we uw persoonsgegevens rechtstreeks van u, bijvoorbeeld wanneer u ons uw contactgegevens verstrekt en u zich aanmeldt voor marketingmateriaal. We kunnen ook persoonsgegevens verzamelen van u of uw werkgever in uw rol van klant (zie "Klanten"), of van DAB-aanbiedingen (bijv. producten, apps of clouddiensten) en DAB-websites die door u worden gebruikt (zie "Gebruikers van het digitale aanbod van DAB" en "Websitebezoekers"). Tot slot kunnen we persoonsgegevens verzamelen of ontvangen van derden, zoals sociale-mediaplatforms, websites en zakenpartners van DAB, of van openbaar beschikbare bronnen.

Naast het verstrekken van marketingmateriaal en het personaliseren van het marketingmateriaal dat u ontvangt, gebruiken we uw persoonsgegevens voor interne doeleinden bij DAB, inclusief:

Succesmanagement van klanten, d.w.z. monitoring, analyse, beheer en ondersteuning van de volledige levenscyclus van klantrelaties;

optimalisatie van marketingdiensten, d.w.z. het analyseren van de eisen van de klant om reclame te maken of u te voorzien van informatie over aanvullende diensten/producten voor uw bestaande portfolio;

optimalisatie en ontwikkeling van ondersteunende diensten;

training van DAB-medewerkers, bijv. in klantenondersteuning of verkoop;

bugfixing en technisch onderhoud;

naleving van de wettelijke verplichtingen van DAB, bijv. marketingwetten en wetten voor gegevensbescherming; en

het oplossen van geschillen, het afdwingen van contractuele overeenkomsten en het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

Om het bovenstaande te doen, en voor de algemene ondersteuning van de klantrelaties, combineren en verrijken we de gegevens die we hebben verzameld of ontvangen, en maken we gebruik van profilering en geautomatiseerde besluitvorming. Zie "Profilering en geautomatiseerde besluitvorming" hieronder. Dit houdt bijvoorbeeld in dat gegevens die zijn opgeslagen in ons klantrelatiebeheersysteem (CRM) worden gecombineerd met gegevens van onze marketingsystemen (zie "Klanten"), of dat we marketinggegevens kunnen combineren met product- en gebruiksgegevens (zie "Gebruikers van het digitale aanbod van DAB"), of dat gegevens worden verrijkt met gegevens van derde partijen of AI/machine learning. We kunnen ook gegevens combineren om de naleving van wettelijke verplichtingen van DAB te verzekeren.

Klanten

Als u een klant van DAB bent, of als u voor een bedrijf werkt dat klant is van DAB, dan verzamelen we persoonsgegevens die we gebruiken om u of uw werkgever de best mogelijke DAB-ervaring te bieden, waardoor de waarde voor de klant wordt verbeterd. 

De verzamelde persoonsgegevens omvatten onder andere:

Persoonlijke details, zoals uw naam en achternaam, handtekening, taalvoorkeuren, video/audio-opnames en foto's van u (in het geval van ondersteuning op afstand) etc.

Contactgegevens, zoals uw (werk)adres, land van verblijf/geografische regio, telefoonnummer, e-mailadres etc.

Werkgerelateerde informatie, zoals uw bedrijfstak, functie, werkgever, relatie met andere partijen (bijv. distributeurs of installateurs), interessegebieden etc.

Verkoopgerelateerde informatie, voor zover deze persoonsgegevens bevat, zoals e-mailcorrespondentie, informatie over verkoopbezoeken, deelname aan evenementen of beurzen, deelname aan webinars, lopende bestellingen of actieve abonnementen, aankoop/ordergeschiedenis, abonnementsgeschiedenis, offertegeschiedenis, afleveradressen, kortingen en aansporingen etc.

Product-, garantie- en servicegerelateerde informatie, voor zover deze persoonsgegevens bevat, zoals installed base, installatiedatums, garantiestatus, uitgebreide garanties, reparatie- en service-informatie inclusief onderhoudsstatus en servicebezoeken etc.

Productgebruiks- en productstatusinformatie, voor zover deze persoonsgegevens bevat en met u als klant in verband kan worden gebracht, zoals waterdebiet en -druk, water- en afvalwaterlozing, stroomverbruik, temperatuur, andere gebruiksgegevens, foutmeldingen, onderhoudsstatus, lopende servicebezoeken, gebruikslogs etc. 

App-, aanbod- of websitegebruik, voor zover dit met u als klant kan worden gelinkt, zoals uw interacties met functies binnen de verschillende apps of diensten (inclusief functiegebruik, zoeken van producten, paginabezoeken, tijd besteed aan pagina's, uitgevoerde kliks of aanrakingen, schriftelijke invoer, gebruiksgeschiedenis etc.), productconnectiviteit, gegevens over activiteitsniveaus (inactiviteit) binnen de context van het aanbod, eventlogs, gemaakte of gedeelde rapporten, details van gedownloade/geïnstalleerde apps of programma's, uw IP-adres, prestatie- en diagnostische gegevens en statistieken, versiegegevens, het type apparaat, besturingssysteem en andere specificaties, crashgegevens, netwerkmaatschappij etc.

Klantenservicegerelateerde informatie, zoals gegevens die zijn ingevoerd in self-service of contactformulieren, logboeken van chatsessies met onze medewerkers van de klantenservice, beller-ID, audio-opname van gesprekken (kan onderhevig zijn aan toestemming, afhankelijk van de omstandigheden) of gespreksnotities, tijdstip van gesprekken, correspondentie met DAB etc.

Details over deelname aan loyaliteits/beloningsprogramma's en wedstrijden, zoals details over het aantal verzamelde punten en hoe, de besteding van de punten, beloningen en gewonnen prijzen, het aantal loten of tickets bij loterijen, antwoorden op quizvragen, deelname aan spelletjes etc.

Details over deelname aan netwerken of gemeenschappen die door DAB worden gehost of gefaciliteerd, zoals details over uw interacties met DAB of andere deelnemers in dergelijke contexten en gegevens die nodig zijn voor het faciliteren van het netwerk of de gemeenschap in kwestie.

Transactie- en/of financiële informatie, voor zover deze persoonsgegevens bevat, zoals factuurgegevens, bankgegevens, credit- of debetkaartinformatie, informatie van kredietagentschappen etc.

Details betreffende bezoeken aan DAB of elders, voor zover we een bezoek van u organiseren of anderszins bezoeken en reizen van u in een DAB-context vergemakkelijken, zoals uw reden voor het bezoek, en indien relevant dieetvoorschriften, accommodatie, reisroute, paspoortkopie (indien vereist), thuisadres (indien vereist), contactpersonen voor noodgevallen, foto's en groepsfoto's etc.

Activiteit op relevante platforms van derden, zoals sociale-media-activiteiten (in overeenstemming met uw toestemming/instellingen op dergelijke sociale media) en platforms van onze zakelijke partners. 

Enquête- en klanttevredenheidsgegevens, zoals antwoorden op enquêtes, feedback aan DAB of DAB-medewerkers etc.

De bovengenoemde persoonsgegevens worden alleen verzameld voor zover relevant voor uw klantrelatie en uw interacties met DAB. Als belangrijkste regel verzamelen we uw persoonsgegevens rechtstreeks van u of uw werkgever/medewerkers, bijv. wanneer u ons uw contactgegevens verstrekt of wanneer u een product/dienst van ons koopt. We kunnen ook persoonsgegevens verzamelen van DAB-aanbiedingen (bijv. producten, apps of clouddiensten) en DAB-websites die door u worden gebruikt (zie "Gebruikers van het digitale aanbod van DAB" en "Websitebezoekers" voor aanvullende details), of van uw ontvangst van ons marketingmateriaal (zie "Marketingontvangers"). Tot slot kunnen we persoonsgegevens verzamelen of ontvangen van derden, zoals sociale-mediaplatforms, websites en zakenpartners van DAB, of van openbaar beschikbare bronnen.

We gebruiken de persoonsgegevens bijv. voor op maat gemaakte aanbiedingen, verbeterde service en ondersteuning voor uw DAB-producten, en verhoogde functionaliteit van DAB' aanbod. Met andere woorden, we gebruiken en analyseren persoonsgegevens om een gepersonaliseerde klantervaring voor u te garanderen, gebaseerd op uw voorkeuren en uw interacties met DAB, en om het aanbod van DAB voortdurend te verbeteren. Verder gebruiken we uw persoonsgegevens voor interne doeleinden bij DAB, waaronder:

Succesmanagement van klanten, d.w.z. monitoring, analyse, beheer en ondersteuning van de volledige levenscyclus van klantrelaties;

optimalisatie van marketing- en verkoopactiviteiten, bijv. het analyseren van de eisen van de klant om reclame te maken of het verstrekken van informatie over aanvullende diensten/producten aan uw bestaande portfolio;

optimalisatie en ontwikkeling van ondersteunende diensten;

communicatiedoeleinden, bijvoorbeeld klanteninterviews of -verhalen;

training van DAB-medewerkers, bijv. in klantenondersteuning of verkoop;

bugfixing en technisch onderhoud;

planning, uitvoering en beheer van de contractuele relatie met klanten, inclusief administratie en boekhouding;

preventie van fraude en misbruik;

naleving van de wettelijke verplichtingen van DAB, bijv. exportcontrole en douane- of sanctieonderzoeken; en

het oplossen van geschillen, het afdwingen van contractuele overeenkomsten en het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

Om het bovenstaande te doen, en voor de algemene ondersteuning van de klantrelaties, combineren en verrijken we de gegevens die we hebben verzameld of ontvangen, en maken we gebruik van profilering en geautomatiseerde besluitvorming. Zie "Profilering en geautomatiseerde besluitvorming" hieronder. Dit houdt bijvoorbeeld in dat gegevens die zijn opgeslagen in ons klantrelatiebeheersysteem (CRM) worden gecombineerd met gegevens uit onze marketingsystemen, of dat we verkoopgegevens kunnen combineren met gegevens over productgebruik, of dat gegevens worden verrijkt met gegevens van derden of AI/machine learning. We kunnen ook gegevens combineren om ervoor te zorgen dat we voldoen aan de wettelijke verplichtingen van DAB, bijv. voor sanctieonderzoeken.

Gebruikers van het digitale aanbod van DAB

Als u de eigenaar of gebruiker bent van een digitaal aanbod of app van DAB, inclusief fysieke producten met slimme functionaliteit, of als u een geregistreerde gebruiker bent bij DAB (een DAB-account aanmaakt), dan kunnen we persoonsgegevens van u verzamelen. Houd er rekening mee dat niet alle gegevens met betrekking tot producten en diensten/apps "persoonsgegevens" zijn onder de AVG. Persoonsgegevens zijn alleen gegevens die aan u als datasubject kunnen worden gerelateerd. 

De verzamelde persoonsgegevens omvatten onder andere:

Persoonlijke details, zoals uw naam en achternaam, gebruikers-ID/login en wachtwoord, taalvoorkeuren, video/audio-opnames en foto's van u (in geval van ondersteuning op afstand) etc.

Contactgegevens, zoals uw (werk)adres, land van verblijf/geografische regio, telefoonnummer, e-mailadres etc.

Werkgerelateerde informatie, zoals uw werkgever/bedrijf, interessegebieden, functie etc.

Verkoopgerelateerde informatie, voor zover deze persoonsgegevens bevat en gelinkt kan worden aan u als gebruiker, zoals lopende bestellingen of actieve abonnementen, aankoop/ordergeschiedenis, abonnementsgeschiedenis, afleveradressen, kortingen en aansporingen etc.

Product-, garantie- en servicegerelateerde informatie, zoals installed base (product- en serienummer, installatieadres), installatiedatums, garantiestatus, uitgebreide garanties, reparatie- en service-informatie, inclusief onderhoudsstatus en servicebezoeken etc.

Informatie over het gebruik van het product en de productstatus, voor zover deze persoonsgegevens bevat, zoals waterdebiet en -druk, water- en afvalwaterlozing, stroomverbruik, temperatuur, andere gebruiksgegevens, foutmeldingen, onderhoudsstatus, lopende servicebezoeken, gebruikslogs etc. 

App- of aanbodgebruik, zoals uw interacties met functies binnen de verschillende apps of diensten (inclusief functiegebruik, zoeken van producten, paginabezoeken, tijd besteed aan pagina's, uitgevoerde kliks of aanrakingen, schriftelijke invoer etc.), productconnectiviteit, gegevens over activiteitsniveaus (inactiviteit) binnen de context van het aanbod, eventlogs, gemaakte of gedeelde rapporten, details van gedownloade/geïnstalleerde apps of programma's, uw IP-adres, prestatie- en diagnostische gegevens en statistieken, het type apparaat, besturingssysteem en andere specificaties, versiegegevens, crashgegevens, netwerkmaatschappij etc.

Activiteiten op platforms van derden, zoals sociale-media-activiteiten (in overeenstemming met uw toestemmingen/instellingen op dergelijke sociale media) en platforms van onze zakelijke partners (met betrekking tot specifieke aanbiedingen). 

Locatiegegevens, zoals de locatie van de gebruiker.

Klantenservicegerelateerde informatie, zoals gegevens die zijn ingevoerd in self-service of contactformulieren, logboeken van chatsessies met onze medewerkers van de klantenservice, beller-ID, audio-opname van gesprekken (indien u hiermee akkoord gaat) etc.

Enquête- en klanttevredenheidsgegevens, zoals antwoorden op enquêtes, feedback aan DAB of DAB-medewerkers etc.

De bovengenoemde persoonsgegevens worden alleen verzameld voor zover relevant voor uw gebruik van ons aanbod en uw andere interacties met DAB. We verzamelen de persoonsgegevens zowel rechtstreeks van u als door uw gebruik van ons aanbod (inclusief fysieke producten, apps, clouddiensten etc.). Als voorbeeld van persoonsgegevens die rechtstreeks van u worden verzameld, geeft u ons bij het aanmaken van een DAB-account uw contactgegevens, gebruikers-ID/login en werkgeversinformatie, en kunt u ons ook aanvullende (optionele) details geven, zoals interessegebieden. Sommige persoonsgegevens worden alleen verzameld als u ervoor kiest om specifieke functies te gebruiken, zoals alarmen of rapporten, of als u uw app/product koppelt aan een DAB-account (waarbij koppeling optioneel is). Tot slot kunnen we persoonsgegevens verzamelen of ontvangen van derden, zoals zakelijke partners van DAB of watervoorzienings/zuiveringsorganisaties, of van openbaar beschikbare bronnen.

We gebruiken deze persoonsgegevens om u te voorzien van extra waarde en personalisatie, bijv. functionaliteiten die uw waterverbruik, energiezuinigheid, onderhoud van producten, het instellen van alarmen voor u, het leveren van rapporten aan u etc. kunnen optimaliseren. Kortom, we willen u waardevolle oplossingen bieden en we willen die oplossingen en de klantbeleving continu verbeteren. Als u een DAB-account aanmaakt, dan verzamelen we persoonsgegevens van u die we gebruiken om u aanbiedingen te doen waarvoor een DAB-account nodig is (zie ook "Klanten" en "Marketingontvangers"), om u gepersonaliseerde inhoud en suggesties te geven op basis van uw voorkeuren en uw interacties met DAB, en om het aanbod en de gebruikerservaring van DAB voortdurend te verbeteren.

Verder gebruiken we uw persoonsgegevens voor interne doeleinden bij DAB. De belangrijkste doeleinden zijn onder andere:

Succesmanagement van klanten, d.w.z. monitoring, analyse, beheer en ondersteuning van de volledige levenscyclus van klantrelaties;

het optimaliseren van marketing- en verkoopactiviteiten op basis van kennis van gebruikersgedrag en het gebruik van het aanbod;

optimalisatie en ontwikkeling van ondersteunende diensten;

communicatiedoeleinden, bijvoorbeeld gebruikersinterviews of -verhalen;

training van DAB-medewerkers, bijv. in klantenondersteuning, technische ondersteuning of verkoop;

bugfixing en technisch onderhoud;

planning, uitvoering en beheer van de contractuele relatie met gebruikers, inclusief administratie en boekhouding;

naleving van de wettelijke verplichtingen van DAB, bijv. productnalevingswetten of wetten voor gegevensbescherming; en

het oplossen van geschillen, het afdwingen van contractuele overeenkomsten en het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

Om het bovenstaande te doen, combineren en verrijken we de gegevens die we hebben verzameld of ontvangen, en maken we gebruik van profilering en geautomatiseerde besluitvorming. Zie "Profilering en geautomatiseerde besluitvorming" hieronder. Dit houdt bijvoorbeeld in dat we gegevens van verschillende producten en apps combineren, of dat we verkoopgegevens combineren met gegevens over productgebruik (zie "Klanten" en "Marketingontvangers"), of dat gegevens worden verrijkt met gegevens van derden of AI/machine learning.

Leveranciers

Als u of uw werkgever een leverancier van DAB is, of een onderaannemer van een leverancier van DAB, dan kunnen we persoonsgegevens van u verzamelen om ervoor te zorgen dat onze zakelijke relatie efficiënt en soepel verloopt. 

De verzamelde persoonsgegevens omvatten onder andere:

Persoonlijke details, zoals uw naam en achternaam, gebruikersnaam/login en wachtwoord (indien van toepassing), handtekening, taalvoorkeuren etc.

Contactgegevens, zoals uw (werk)adres, land van verblijf/geografische regio, telefoonnummer, e-mailadres etc.

Werkgerelateerde informatie, zoals uw bedrijfstak, functie, werkgever, relatie met andere partijen, status van werkvergunning, opleidingsachtergrond en afgeronde cursussen/certificeringen (indien van toepassing) etc.

Leveranciersgerelateerde informatie, voor zover deze persoonsgegevens bevat, zoals e-mailcorrespondentie, geschiedenis van de leverancier met DAB, referenties, prestatiebeoordelingen, deelname aan evenementen of beurzen etc.

Transactie- en/of financiële informatie, voor zover deze persoonsgegevens bevat, zoals factuurgegevens, bankgegevens, informatie van kredietagentschappen etc.

Details met betrekking tot bezoeken of werk bij DAB of elders, voor zover we een bezoek door u organiseren of anderszins bezoeken en reizen door u in een DAB-context vergemakkelijken, of als u werk uitvoert op DAB' locaties of namens DAB op andere locaties, zoals uw reden voor het bezoek (inclusief taakdetails), en indien van toepassing dieetvoorschriften, accommodatie, reisroute, paspoortkopie (indien vereist), thuisadres (indien vereist), contactpersonen voor noodgevallen, foto's en groepsfoto's etc.

Enquêtegegevens van leveranciers, zoals antwoorden op enquêtes, feedback aan DAB of DAB-medewerkers etc.

De bovengenoemde persoonsgegevens worden alleen verzameld voor zover relevant voor uw relatie als leverancier en uw interacties met DAB. Als belangrijkste regel verzamelen we uw persoonsgegevens rechtstreeks van u of uw werkgever/medewerkers, bijv. wanneer u ons uw contactgegevens verstrekt of wanneer we een zakelijke relatie met u aangaan. We kunnen ook persoonsgegevens verzamelen van uw gebruik van onze websites (zie "Websitebezoekers", en, als u een DAB-account heeft, ook "Gebruikers van het digitale aanbod van DAB"). Tot slot kunnen we persoonsgegevens verzamelen of ontvangen van derden, zoals zakenpartners van DAB, of van openbaar beschikbare bronnen.

We gebruiken de persoonsgegevens voor de dagelijkse samenwerking, planning, administratie, afhandeling van facturen etc. We gebruiken uw persoonsgegevens ook om ervoor te zorgen dat de wettelijke verplichtingen van DAB worden nageleefd, bijv. met betrekking tot sancties of anti-witwas/anti-corruptie-initiatieven of naleving van DAB-beleid, om fraude en misbruik te voorkomen, om contractuele verplichtingen te beheren en af te dwingen, en/of om juridische claims op te stellen, uit te voeren of te verdedigen. We kunnen gegevens combineren om naleving van wettelijke verplichtingen van DAB te verzekeren, bijv. voor sanctieonderzoeken, of om naleving van onze gedragscode voor leveranciers te verzekeren.

Wettelijke grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens door DAB

In overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming passen wij verschillende wettelijke grondslagen toe bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens, afhankelijk van de specifieke context:

In sommige gevallen vragen we uw toestemming (AVG artikel 6, lid 1, sub a), bijvoorbeeld om rechtstreeks marketingmaterialen van ons te ontvangen (maar let op: in overeenstemming met de lokale wetgeving kunnen sommige jurisdicties gebaseerd zijn op opt-out in plaats van opt-in) of uw toestemming voor cookies op onze websites. U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Een intrekking van toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van onze verwerking voorafgaand aan de intrekking of verwerking op basis van een andere rechtsgrond dan toestemming.

Als u een klant, een gebruiker van het digitale aanbod, een leverancier van, of een geregistreerde gebruiker bij DAB bent, dan zal ons gebruik van persoonsgegevens vaak nodig zijn om met u een contract uit te voeren (inclusief onze Gebruiksvoorwaarden en/of een contract dat met uw werkgever is aangegaan) of om voor u een dienst te leveren (AVG artikel 6, lid 1, sub b). Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer wij u in staat stellen gebruik te maken van slimme functionaliteiten van een pomp, wanneer u toegang heeft tot een app of een clouddienst, wanneer wij klant- en leveranciersinformatie in onze IT-systemen verwerken om ervoor te zorgen dat contractuele verplichtingen worden beheerd, of wanneer wij. Als u de betreffende persoonsgegevens niet verstrekt, dan is het mogelijk dat wij u de specifieke dienst niet kunnen leveren (bijvoorbeeld toegang tot een app/website of gebruik van een slimme functionaliteit).

Wij zijn onderworpen aan een aantal wettelijke verplichtingen, waaronder verplichtingen met betrekking tot het bijhouden van boeken en registers, belasting- en douaneverplichtingen, sancties en verplichtingen met betrekking tot exportcontrole etc. Om deze reden verwerken wij uw persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat wij aan dergelijke verplichtingen voldoen (AVG artikel 6, lid 1, sub c).

Tot slot verwerken we in sommige contexten uw persoonsgegevens op basis van de legitieme belangen van DAB (AVG artikel 6, lid 1, sub f). Dit is bijvoorbeeld het geval als we gegevens van ons aanbod (producten, diensten en Digital Solutions zoals apps, clouddiensten en websites) gebruiken om gebruik en klantgedrag/interacties te analyseren, die we vervolgens gebruiken om waarde te creëren voor zowel onze klanten/gebruikers als DAB door het verbeteren van ons aanbod (toegevoegde functies, prestatie-optimalisatie, gepersonaliseerde gebruikerservaring, technisch onderhoud etc.). We vertrouwen ook op onze legitieme belangen wanneer we gegevens gebruiken voor het personaliseren van onze marketing-, verkoop- en andere klantinitiatieven door middel van profilering, keuze van marketing/verkoopkanalen etc. Dit is bijvoorbeeld ook het geval wanneer we u uitnodigen om deel te nemen aan een enquête, of wanneer we proberen juridische claims op te stellen, uit te voeren of te verdedigen. De interne doeleinden die hierboven onder elke categorie worden genoemd, zijn gebaseerd op onze legitieme belangen, tenzij deze specifiek gebaseerd zijn op een contract of wettelijke verplichting. Deze legitieme belangen worden geacht niet terzijde te worden geschoven door de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van u als betrokkene - in dit verband benadrukken wij dat ons streven naar legitieme belangen ook ten goede komt aan u als klant, gebruiker, marketingontvanger, leverancier en websitebezoeker. Als u meer wilt weten over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt voor onze gerechtvaardigde belangen, dan kunt u ons bereiken via de onderstaande contactgegevens.

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen verwerken voor een ander doel dan waarvoor de persoonsgegevens oorspronkelijk zijn verzameld, indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen (bijv. overdracht aan rechtbanken of strafrechtelijke vervolgingsinstanties), indien u toestemming heeft gegeven voor de betreffende verwerking, of indien de verwerking anderszins rechtmatig is.

Hoe we uw persoonsgegevens delen en doorgeven

We delen uw persoonsgegevens alleen wanneer dit nodig is om de hierboven beschreven doeleinden te realiseren. De belangrijkste categorieën van ontvangers zijn:

Andere bedrijven binnen de DAB Group.

Zakelijke partners van DAB (bijv. leveranciers, verkoop- en marketingpartners (inclusief sociale-mediaplatforms), partners voor digitale aanbiedingen en IoT, logistieke partners, organisatoren van evenementen, klanten van DAB met betrekking tot specifieke aanbiedingen (bijv. waterbedrijven, waterzuiveringsfaciliteiten of leveranciers van stadsverwarming) etc.).

IT-dienstverleners en gegevensverwerkers namens DAB, bijv. hostingdiensten, IT-ondersteuning, clouddiensten, gebruikersadministratiediensten etc.

Andere ontvangers die de bedrijfsvoering van DAB ondersteunen, bijv. consultants en adviseurs van DAB, sanctie-onderzoekende partners etc.

Andere geautoriseerde derden die mogelijk toegang moeten krijgen tot persoonsgegevens of deze moeten opslaan indien dit vereist of toegestaan is door de toepasselijke wetgeving (bijv. overheidsinstanties of andere bevoegde overheidsorganen, rechtbanken, arbitragetribunalen, advocaten etc.).

Wij verkopen uw persoonsgegevens niet en delen deze niet met irrelevante derden.

In bepaalde gevallen kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan landen buiten de EU/EER. DAB zorgt ervoor dat een dergelijke overdracht wordt uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetten voor gegevensbescherming. Dit houdt in dat elke partij buiten de EU/EER (en landen die onderworpen zijn aan een EU-toelaatbaarheidsbesluit) die in het bezit komt van uw persoonsgegevens, een adequaat niveau van bescherming moet garanderen, bijvoorbeeld door het aangaan van de standaard contractuele clausules van de EU of door zich te houden aan de EU-VS-privacyschild overeenkomst.

Indien u zich buiten de EU/EER bevindt, dan kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan landen binnen de EU/EER of anderszins buiten uw land van verblijf. Wij dragen er zorg voor dat bij de overdracht van gegevens over de grenzen heen wordt voldaan aan de lokale eisen.

Profilering en geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken gebruik van profilering (geautomatiseerde analyses of voorspellingen op basis van een profiel van u of vergelijkbare categorieën van personen) en geautomatiseerde besluitvorming om u te voorzien van inhoud en interacties met toegevoegde waarde. Dit kunnen bijvoorbeeld gepersonaliseerde aanbiedingen, advertenties en ander marketingmateriaal zijn waarvan wij denken dat het voor u van grotere waarde is dan generiek marketingmateriaal. Het kan ook zijn om te bepalen wat, wanneer en hoe we met u moeten communiceren om uw klant- of gebruikerservaring te optimaliseren, bijv. wanneer we u moeten bereiken met relevante materialen, het personaliseren van uw homepage of ervaring met het DAB Product Center etc. Zoals hierboven uiteengezet, houdt dit in dat we gegevens in bijvoorbeeld ons klantrelatiebeheersysteem (CRM) kunnen gebruiken, samen met details over aankoopgeschiedenis, productapp of ander gebruik van het aanbod, servicegeschiedenis, zoekopdrachten op onze website, sociale-media-activiteiten etc., om een completer beeld te krijgen van uw gedrag en eisen als klant of gebruiker.

Voor zover mogelijk anonimiseren we gegevens en voegen we gegevens samen bij het uitvoeren van onze analyses en het opstellen van statistieken.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct-marketing doeleinden, inclusief profilering met betrekking tot dergelijke direct-marketing, en u heeft mogelijk ook het recht om bezwaar te maken in andere omstandigheden. In de mate dat u onderworpen bent aan een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking die rechtsgevolgen voor u heeft of die u op vergelijkbare wijze in belangrijke mate treft, heeft u het recht om een menselijke tussenkomst te verkrijgen. Zie "Uw rechten" hieronder.

Bewaren van persoonsgegevens

Persoonsgegevens die voor de hierboven genoemde doeleinden worden verzameld, worden slechts zolang bewaard als nodig is voor het betreffende doel. Als voorbeeld:

Wanneer u zich aanmeldt voor een DAB-account, dan ontvangt u een e-mail voor accountvalidatie en maximaal twee herinneringsmails. Als u uw account na 7 dagen niet heeft gevalideerd, dan worden uw persoonsgegevens verwijderd. Bovendien, als u twee jaar (36 maanden) niet actief bent geweest, dan worden uw DAB-account inclusief uw persoonsgegevens verwijderd. Voordat u wordt verwijderd, ontvangt u twee e-mailherinneringen na 23 maanden van niet-gebruik.

Als u een klant of leverancier bent, of als uw werkgever dat is, dan zullen we uw contactgegevens bewaren zolang we een actieve relatie met u hebben. Wanneer de relatie niet meer actief is, worden de persoonsgegevens gedurende een aanvullende periode bewaard om ervoor te zorgen dat wij de relatie indien nodig kunnen herstellen, of zo lang als vereist is volgens de toepasselijke wetgeving en zolang als nodig is om een goede uitvoering van de resterende contractuele verplichtingen te waarborgen.

Als u eerder gebruiker bent geweest van ons digitale aanbod, dan kunnen wij uw persoonsgegevens gedurende een redelijke periode na deactivering bewaren om het instappen en de kwaliteit van de bruikbaarheid van het digitale aanbod te vergemakkelijken als u ervoor kiest om op een later tijdstip terug te keren naar het digitale aanbod. Wij stellen de bewaartermijn vast op basis van wat wij beschouwen als een realistische termijn voor terugkerende gebruikers.

Financiële, transactionele, fiscale/douane- en nalevingsgerelateerde persoonsgegevens (zoals factuurgegevens, ontvangen of gedane betalingen, resultaten van sanctieonderzoeken etc.) worden zo lang bewaard als vereist is onder de toepasselijke wetgeving of zo lang als nodig is om een goede uitvoering van de contractuele verplichtingen te waarborgen.

Oproepen naar onze klantenondersteuning en beller-ID worden drie maanden bewaard. Om de gegevens van gedane aankopen en gesloten overeenkomsten bij te houden, kunnen logboeken of opnames voor een langere periode worden bewaard als u een product of dienst telefonisch heeft gekocht. 

Als er een gerechtelijke of disciplinaire actie wordt gestart of overwogen, kunnen de persoonsgegevens worden opgeslagen tot het einde van een dergelijke actie, met inbegrip van eventuele beroepstermijnen, en zullen deze vervolgens worden verwijderd of gearchiveerd.

Wanneer persoonsgegevens worden verwijderd, kunnen de gegevens (met inbegrip van gedragsinformatie) worden bewaard in een geanonimiseerde vorm die het niet mogelijk maakt om u te identificeren.

Uw rechten

U heeft altijd het volgende recht:

Intrekking van de toestemming: Als u uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens heeft gegeven, dan kunt u deze toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. Een dergelijke intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking van de toestemming of de verwerking op basis van een andere rechtsgrond dan de toestemming.

Afhankelijk van uw locatie en afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, waaronder de AVG, kunt u ook profiteren van de onderstaande rechten:

Recht van toegang: U kunt het recht hebben om van ons een bevestiging te krijgen of de persoonsgegevens die op u betrekking hebben al dan niet worden verwerkt en, indien dat het geval is, om toegang tot de persoonsgegevens te vragen. De toegangsinformatie omvat - onder andere - de doeleinden van de verwerking, de betrokken categorieën van persoonsgegevens en de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt. Dit is echter geen absoluut recht en de belangen van andere personen kunnen uw recht op toegang beperken. U kunt het recht hebben om een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die worden verwerkt. Voor verdere door u gevraagde kopieën kunnen wij een redelijke vergoeding in rekening brengen op basis van administratieve kosten.

Recht op rectificatie: U kunt het recht hebben om van ons rectificatie te verkrijgen van onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Afhankelijk van de doeleinden van de verwerking kunt u het recht hebben om onvolledige persoonsgegevens te laten vervolledigen, onder meer door het verstrekken van een aanvullende verklaring.

Recht op verwijdering ("recht om te worden vergeten"): Onder bepaalde omstandigheden kan het zijn dat u het recht heeft om van ons de persoonsgegevens die op u betrekking hebben te laten verwijderen en dat wij verplicht zijn om deze persoonsgegevens te laten verwijderen.

Recht op beperking van de verwerking: Onder bepaalde omstandigheden kunt u het recht hebben om van ons een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen. In dat geval worden de betreffende gegevens gemarkeerd en mogen ze alleen voor bepaalde doeleinden door ons worden verwerkt.

Recht van bezwaar: Onder bepaalde omstandigheden kunt u het recht hebben om bezwaar te maken op grond van uw specifieke situatie, of - wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor direct-marketingdoeleinden - om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, in welk geval van ons kan worden vereist dat wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken.

Recht op portabiliteit van gegevens: Onder bepaalde omstandigheden kunt u het recht hebben om de door u verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en kunt u het recht hebben om deze gegevens ongehinderd door te geven aan een andere entiteit.

Recht om een klacht in te dienen: Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG, heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de EU- of EER-lidstaat waar u woont, werkt of waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden. Een recht om een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit kan ook gelden buiten de EU/EER, afhankelijk van uw locatie.

Gegevensbeschermingsfunctionarissen en contactgegevens

Als u vragen heeft over dit privacybeleid of onze verwerking van uw persoonsgegevens, of als u een van uw rechten zoals hierboven uiteengezet wilt uitoefenen, dan kunt u contact opnemen met DAB Pumps Spa, Via Marco Polo 14, 35035 Mestrino, Italy,  privacy.dbn@dwtgroup.com.

In het geval dat uw lokale DAB-verkoopbedrijf samen met DAB Pumps SpA een gezamenlijke gegevensbeheerder is, kunt u hier de contactgegevens van uw lokale verkoopbedrijf vinden.

"DAB PUMPS BV

Albert Einsteinweg 4

5151 DL DRUNEN

Tel: +32 (0)3 870 73 00"

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen of aan te vullen. Voor zover de wijzigingen in het privacybeleid als wezenlijk en significant worden beschouwd, wordt u hiervan op de hoogte gesteld, bijvoorbeeld via e-mail of op onze website. Het