Evosta 2 troubleshoot banner image

08/11/2022

Vaak voorkomende foutmeldingen voor de Evosta 2 circulatiepomp en hoe ze op te lossen

Hier kan u de meest voorkomende foutmeldingen van de Evosta 2 terugvinden, met mogelijke oplossingen.

Als er iets mis is met de circulatiepomp, zullen de 3 streepjes op de display beginnen knipperen.
Afhankelijk van hoeveel keer deze knipperen, geeft dit een andere foutmelding weer.

Hieronder kan u alle foutmeldingen terugvinden, alsook de voorgestelde oplossingen.

 

 

Display knippert 2 keer: pomp loopt vast.

De motor die controle verliest, dit kan door verkeerd ingestelde parameters.
Geblokkeerde rotor
Ontkoppelde fase(ring)
Ontkoppelde motor

Dit kan je oplossen door te kijken of de rotor vrij kan roteren.
Als dit niet het geval is moet je deze manueel deblokkeren, hier kan je zien hoe dit moet.

Display knippert 3 keer: er vindt kortsluiting plaats.

Er kan een kortsluiting zitten op de fasen of tussen de fasen en de aarding.
Dit probleem kan je oplossen door de Evosta 2 af te zetten, 30 seconden te wachten en dan opnieuw op te starten.

Display knippert 4 keer: Overloop.

Software faalt.
Dit probleem kan je oplossen door de Evosta 2 uit te schakelen, 30 seconden te wachten en dan opnieuw op te starten.

Display knippert 5 keer: Hij is in veiligheid geslagen.

Module fout, kan worden veroorzaakt door een onverwachte overstroom of een andere hardwarefout van de elektronische kaart.
Dit probleem kan je oplossen door de 30 minuten te wachten zonder de Evosta 2 uit te schakelen.

 

Een volledige gids voor de evosta 2 en 3 kan u hier vinden.